Logo Familjen Per Ljuden

Länkar

Länk Hem
Länk Gopshus
Länk Per
Länk Musik
Länk GIS
Länk Aleksandra
Länk Erik
Länk Ju-Jutsu
Länk Banjo

Gopshusboken

Gopshus - en by i Mora

FÖRORD.

Klicka här för att komma tilll Innehållsförteckning

......... de gråa stugorna i Gopshus by, storartat belägna, uppkrupna högt på branten vid bergets fot - det reser sig tungt rakt över byns sluttande åkrar och dungar och älven i djupet, och andra berg stå omkring...............

(Ur Med Dalälven från källorna till havet av Karl Erik Forslund)

 

Boken "Gopshus - en by i Mora" är utgiven av dokumetationsgruppen i Gopshus 1987. Så här skriver de i sitt förord:

Dokumentationsgruppen "Gård och bygd genom 100 år" i Studieförbundet Vuxenskolans regi i Gopshus vill med föreliggande publikation visa något av vad gruppen åstadkommit under de tre-fyra år som den varit i verksamhet.

Under dokumentationsarbetets gång har gruppens uppfattning om värdet av framställandet av en skrift i någon form vuxit sig allt starkare. Hur denna skrift skulle se ut har även diskuterats och till sist har vi enats om en utgåva som är en kombination av bild och text.

I ett ganska tidigt skede stod det helt klart att bildmaterialet skulle vara rikhaltigt företrätt. Vi har nämligen tyckt oss märka ett visst intresse hos folk i gemen för just gamla fotografier.

Genom människors välvillighet har mellan 4-500 foton ställts till gruppens förfogande för avfotografering. Ur dessa har vi sedan valt ut c:a 150 stycken for återgivning i denna bok.

Vi har också genom bandade intervjuer med några av byns äldsta invånare fått en ganska god inblick i hur livet tedde sig här i seklets början. Vidare har vi genom dokument och handlingar som lånats ut till oss samt genom arkivstudier kunnat få en uppfattning om bygden ännu längre tillbaka i historien.

Dokumentationsgruppen vill härmed tacka alla som bidragit med fotografier, dokument och handlingar samt de som välvilligt ställt upp för intervjuer eller på annat sätt lämnat hjälp och bidrag till arbetets utförande.

Till Studieförbundet Vuxenskolan och dess studieorganisator Kerstin Ejstes vill dokumentationsgruppen säga sitt varma och uppriktiga tack.

Utan deras hjälp och ekonomiska stöd hade inte denna utgivning varit möjlig.

Vi vill även rikta ett tack till fotograf Anders Seifert for hans hjälp med avfotografering och framkallning av bildmaterialet.

Det är vår förhoppning att denna bok skall bli till glädje och i en del fall kanske ett kärt igenkännande för den ärade läsaren.

Gopshus i juni 1987.

Följande personer har deltagit i dokumentationen av Gopshus by:

Andersson, EinarOlsson, Bror
Karlström, AnnaOlsson, Maide
Karlström, MiaÄdling, Lena
Larsson, VernerÖstberg, Birgit
Ljudén, HenningÖstberg, Stig
Ljudén, Teodor

I ett tidigare skede deltog även följande personer i arbetet:

Andersson, Knagg RichardLund, Aina
Eriksson, JohnEriksson, John
Johansson, Gert, initiativtagareSkord, Erik
Lindgren, Anna-Lisa

 

Teckningarna utförda av Henning Ljudén. Berättelserna skrivna av Knagg Richard Andersson, Verner Larsson och Erik Skord. Övrig text och sammanställning: Stig och Birgit Östberg.

Webpublicering: Per Ljudén

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen

2005-12-25

e